Declaració d’accessibilitat

SOM CASA MIRET, SL es compromet a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica a aquest lloc web.

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb el RD 1112/2018.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

  • Es poden trobar encara nidaments incorrectes d’etiquetes.
  • Podrien haver-hi errors puntuals d’edició a la pàgina web.

Càrrega desproporcionada

  • No s’aplica.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració ha estat preparada el 05 de maig de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats per accedir al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través del nostre formulari de contacte, per telèfon o de manera presencial a la nostra seu.

Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d’informació accessibles seran rebudes i tractades pel nostre equip.